FEN: Wyniki porannego ważenia przed galą FEN 25

Przedstawiamy wyniki porannego ważenia przed galą FEN 25, która 15 czerwca odbędzie się w Ostródzie.

  • 77,1 kg, MMA: Maciej Jewtuszko (77,6) vs Vaso Bakocevic (77,1) 
  • 65,8 kg, MMA: Adrian Zieliński (65,8) vs Fabiano Silva (65,8)* 
  • 93,0 kg, MMA: Rafał Kijańczuk (93,3) vs Adam Kowalski (93,3) 
  • 56,7 kg, MMA: Katarzyna Lubońska (56,0) vs Izabela Badurek (57,8)** 
  • 83,9 kg, MMA: Krystian Bielski (84,0) vs Tomasz Skrzypek (84,4) 
  • 93,0 kg, MMA: Wojciech Janusz (92,7) vs Michał Gutowski (92,5) 
  • 93,0 kg, MMA: Bartosz Leśko (92,3) vs Kewin Wiwatowski (93,3) 
  • 85,0 kg, K-1: Łukasz Radosz (85,3) vs Przemysław Zygmuntowicz (84,7)
  • 70,0 kg, K-1: Bartłomiej Witkowski (70,3) vs Pavel Kobyliatskyi (70,5)

*Stawką pojedynku będzie pas mistrzowski federacji Fight Exclusive Night

**Zawodniczka nie wypełniła limitu wagowego
W przypadku wszystkich walk stosuje się tolerancję 500 gramów. Wyjątek stanowi pojedynek Zieliński vs Silva, którego stawką jest pas mistrzowski w kategorii piórkowej. W walce tej nie ma tolerancji wagowej.