Kurs instruktora sportu szkolenia podstawowego i rekreacji ruchowej w dyscyplinie kickboxing

 • Absolwenci kursu dostają uprawnienia zgodne z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • Uzyskują licencyjne uprawnienia PZKB do samodzielnego prowadzenia treningów i sekcji kickboxingu.
 • Osoba posiadająca ww. uprawnienia może współpracować przy projektach Unijnych lub regionalnych wymagających wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.
 • Kurs jest ofertą – skierowaną do szerokiej grupy odbiorców pracujących w klubach fitness, siłowniach i oraz wszelkich obiektach kultury fizycznej.

Kurs prowadzony w systemie weekendowym – podzielony jest na trzy części: ogólną , specjalistyczną oraz praktyki.

Termin: (Jeśli nastąpi potrzeba oraz wola kursantów niewykluczone mogą być drobne zmiany terminów lub godzin zajęć.)
 • I 16 i 17 kwiecień
 • II 23 i 24 kwiecień część ogólna
 • III 29 i 30 kwiecień
 • IV 6 i 7 maj

W części ogólnej przewidziany jest jeden zjazd weekendowy. Ponadto część ta jest wzbogacona samodzielną pracą domową zgodną z programem kursu.
Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci uczelni WF o kier. trenerskim oraz osoby posiadające już uprawnienia instruktorskie.

W części specjalistycznej przewidziane są trzy zjazdy weekendowe. W ramach których odbędą się są warsztaty praktyczne, wykłady, seminaria i ćwiczenia kontrolne.

Praktyki to samodzielna praca instruktorska (w sumie 20 godzin) w wybranym przez siebie klubie potwierdzona dziennikiem praktyk. Zaliczenie tych praktyk jest ostatnim warunkiem otrzymania legitymacji instruktorskiej.

Kurs poprowadzą:

 • Licencjonowani trenerzy PZKb
 • część ogólna i teoretyczna – dr. Mateusz Nowak
 • niektóre bloki szkolenia poprowadzą sędzia oraz ratownik medyczny i lekarz.
 • merytoryczny nadzór – Tadeusz Duda
 • prowadzenie kursu – Tomasz Mamulski (600 231 261)
 • biuro PZKb (Marta Adamiecka – (tel. kontaktowy: 501 77 02 77) – nadzór nad przebiegiem przygotowań do kursu),
 • Agnieszka Jędrasik- (tel. kontaktowy: 502 11 99 98) – obsługa administracyjna kursu
Wymogi formalne:
 • Trzeci stopień uczniowski kickboxingu (możliwość uzyskania podczas kursu)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę jako instruktor sportu.
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Ostatnie świadectwo szkolne.

Scan dokumentów należy przesyłać na adres: biuro@pzkickboxing.pl.

Cena kursu obejmująca całość tj. część specjalistyczną i ogólną wynosi: 1350 zł.
Cena kursu obejmująca tylko część specjalistyczną: 1100 zł.

Płatność należy uiścić przelewem na wskazany poniżej numer rachunku bankowego z dopiskiem: KURS INSTRUKTORA 2016 lub gotówką u organizatora kursu.

Konto bankowe do wpłat:
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa

Adres e-mail do korespondencji: biuro@pzkickboxing.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*