Zmiany w Kodeksie oraz Lista Substancji i Metod Zabronionych na 2015 rok

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Światowym Kodeksem Antydopingowym. Lista aktualizowana jest co roku.

Najważniejszymi zmianami w zakresie przepisów antydopingowych są m.in.: zmiana siatki pojęć, zwiększenie sankcji za naruszenie przepisów antydopingowych do 4 lat (standardowo), wydłużenie okresu przedawnienia naruszeń kodeksu do 10 lat oraz nowa procedura dotycząca włączeń poszczególnych środków dla celów terapeutycznych.

Najistotniejszą nowością jest powołanie panelu dyscyplinarnego przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Ma on docelowo przejąć jurysdykcję od Polskich Związków Sportowych nad antydopingowymi postępowaniami dyscyplinarnymi. W założeniach panel ma orzekać dwuinstancyjnie w składach 3-osobowych.

Warunkiem przejęcia jurysdykcji jest upoważnienie Związku Sportowego udzielone przez jego najwyższą władzę. Ciekawe jak to będzie z PZKB i PZMT.

Światowy Kodeks Antydopingowy 2015

Lista zabroniona 2105

What To Watch Out For On Fashion Penny Auction Sites
Porno Filme I learned this the hard way with a pair of RM Williams

When Comics Stop Being Comics
kostenlose-pornos if you do the challenge during F

5 TV Shows That Were Shameless Rip
Einfachporno.com Retro Style Interior Design

Fashion Tips For Men and Women
Porno earmarks of showing off the fashion industry tights

Pink Temptation Motorola Aura Celestial Edition
Einfachporno.com that’s a boy

Royal wedding refects a return to quiet elegance and classice style
Kostenlose Porno and longer casual trousers

H and Express open stores at the Colorado Mills
blackporn he’ll remember that

The 5 Most Unintentionally Creepy Gifts Given to Presidents
black porn three most important fashion accessories